Skip to content

Afdelinger

Afdelingerne er den organisatoriske hjørnesten i RS. De mødes hver uge og er fundamentet for den politiske skoling, organisering af det politiske arbejde samt RS’ interne demokrati. De nuværende afdelinger er centreret omkring geografiske områder, som udgør afdelingens primære arbejdsområde. Vi er både folkeskoleelever, gymnasieelever, studerende og arbejdere på tværs af afdelingerne.

Afdelingsmøder afholdes pt. hver tirsdag kl. 18:00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Kasper (kontaktaarhus@gmail.com)

Kontaktperson: Ryan (marxist@marxist.dk)

Afdelingsmøder afholdes pt. hver onsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Uffe ()

Afdelingsmøder afholdes pt. hver mandag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Carla ()

Afdelingsmøder afholdes pt. hver tirsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Andreas ()

Afdelingsmøder afholdes pt. hver onsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Thøger ()

Afdelingsmøder afholdes pt. hver tirsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Johan ()

Afdelingsmøder afholdes pt. hver mandag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Silas (haahrpost@gmail.com)

Afdelingsmøder afholdes pt. hver onsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Kaare ()

Afdelingsmøder afholdes pt. hver mandag kl. 18:00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Odin (odinandersen4@gmail.com)

Tilbage