Afdelinger

Afdelingerne er den organisatoriske hjørnesten i RS. De mødes hver uge og er fundamentet for den politiske skoling, organisering af det politiske arbejde samt RS’ interne demokrati. De nuværende afdelinger er centreret omkring forskellige arbejdsområder. Det betyder dog på ingen måde at alle i CSS-afdelingen går på CSS. Der er også folkeskoleelever, gymnasieelever og arbejdere på tværs af afdelingerne. Afdelingerne har bare fået navn efter afdelingens primære arbejdsområde.

Afdelingsmøder afholdes pt. hver mandag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Magnus (magnusorberg97@gmail.com )

Afdelingsmøder afholdes pt. hver mandag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Victor (victorvedso@gmail.com )

Afdelingsmøder afholdes pt. hver tirsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Andreas (Andreas_noergaard@live.dk)

Branch meeting are Tuesdays at 18.00.

Branch secretary and contactperson: Lina (marxist@marxist.dk)

Afdelingsmøder afholdes pt. hver torsdag kl. 18.00.

Afdelingssekretær og kontaktperson: Carla (marxist@marxist.dk)

Tilbage