Skip to content

Revolutionære Socialister står vagt om dit privatliv. Til enhver tid stræber vi efter at respektere enhver personlig data som du deler med os eller som vi modtager fra andre organisationer og passer godt på dem. Denne persondatapolitik (“Persondatapolitik”) viser vores dataindsamling og behandlingspraksisser samt dine muligheder i forhold til de måder din personlige information bliver brugt på.

Denne Persondatapolitik indeholder vigtig information om dine personlige rettigheder til privatliv. Læs venligst denne grundigt for at forstå hvordan vi bruger din personlige data. Det kan være at vi fra tid til anden opdaterer denne Persondatapolitik uden at give tilsagn herom, så tjek den venligst regelmæssigt.

Overdragelse af dine personlig data til os sker frivilligt. Men i tilfælde af du ikke ønsker at overdrage dine personlige data, vil du ikke være i stand til (som det er meningen): at kontakte os, tilmelde dig vores mailingliste, abonnere på vores publikationer eller modtage information om Revolution.

1. Vi indsamler information om dig på følgende måder:

(1) Når du DIREKTE giver os den

Du kan vælge at give os din personlige data for at abonnere på et nyhedsbrev eller publikation, når du kontakter os over telefon, e-mail eller post, når underskriver en protest / udtalelse og/eller hvis du donerer penge til os.

(2) Når du giver os den INDIREKTE

Dine informationer vil også tilgå os når du følger os eller på anden måde interagerer med os på eller igennem Twitter, når du “liker” og/eller bliver medlemmer af vores sider/grupper eller på anden vis interagerer med os på eller via Facebook.

(3) Når du giver tilladelse til ANDRE ORGANISATIONER om at dele den eller når den er OFFENTLIGT TILGÆNGELIG

Vi kan vælge at kombinere information som du giver os med information som er tilgængelig fra eksterne offentligt tilgængelige kilder. Afhængige af dine privatlivsindstillinger på sociale medie-tjenester, kan vi også tilgå information fra disse profiler eller tjenester. Vi bruger denne information for at få en bedre forståelse af dig og for at forbedre vores kommunikation og fundraising-aktiviteter.

(4) Når du besøger vores HJEMMESIDE

Vi bruger cookies til at identificere dig når du besøger vores hjemmeside. Se venligst vores Cookies politik for detaljeret information om den måde vores brug af cookies påvirker dine personlige data.

2. Hvilken information indsamler vi?

Vi kan indsamle, lagre og bruge følgende typer personlig data:

(1) Vi vil typisk indsamle navn, kontaktoplysninger, inklusiv telefonnummer, lokation og e-mail adresse. Vi kan dog bede om yderligere information hvor det er passende og relevant, for eksempel:

Dine bankoplysninger eller betalingskortoplysninger (hvis du giver en donation)

(2) enhver foretrukken kommunikationsform

(3) information om din computer og om dine besøg på og brug af denne hjemmeside inklusiv din IP-adresse, geografiske lokation, browser-type, hvor du er henvist fra, længden af dit besøg og antallet af sider du ser; og/eller

(4) enhver anden information delt med os jf. Paragraf 1.

Behandler vi følsomme personlige oplysninger?

Den gældende lov anser visse kategorier af personlige informationer som følsomme og kræver derfor mere beskyttelse af disse, hvilket inkluderer politiske holdninger og fagforeningsmedlemsskab. I begrænsede tilfælde kan vi indsamle følsomme personlige data om dig. Vi indsamler kun følsomme personlige data hvis der er en klar årsag til at gøre det; og vi gør det kun med din eksplicitte tilladelse.

3. Hvordan og hvorfor vil vi bruge dine personlige data?

Personlig data, ligegyldigt hvordan den er tilgået os, vil blive brugt til de formål der er specificeret i denne Persondatapolitik eller på relevante dele af hjemmesiden.

Vi kan bruge dine personlige informationer til at:

(1) Sætte dig i stand til at abonnere på vores trykte publikationer;

(2) Sende dig information om vores arbejde, kampagner, organisationer eller enhver anden information, produkt eller tjeneste som vi udbyder (dette vil ikke ske uden dit samtykke);

(3) Tilbyde dig tjenester, produkter eller informationer som du har efterspurgt;

(4) Hvis du efterspørger det, sætte dig i kontakt med andre sympatisører i dit område (som også har givet et sådan samtykke)

(5) Administrere donationer eller andre betalinger du foretager via betalingskort, check, faste overførsler eller Betalingsservice.

(6) Indhente betalinger fra dig og sende dig opgørelse og/eller kvitteringer til dig;

(7) Foretage undersøgelse af effekten af vores aktiviteter / kampagner;

(8) Behandle spørgsmål og klager indgivet af dig i relation til vores hjemmeside eller os i det hele taget;

(9) Lave underskriftsindsamlinger til tredjepart, hvor du har underskrevet en protest eller udtalelse og tredjepart er målet for kampagnen og/eller

(10) Revidere og/eller administrere vores konti.

4. Analyse af sympatisørere

Google Analytics

Vi kan bruge nogle af dine personlige informationer til at analysere vores digitale præstationer, for eksempel se hvordan vores hjemmeside kan forbedres for at hjælpe os til at opnå formålene der er udspecificeret i del 9 nedenfor, for at registrere hvordan du bruger vores hjemmeside eller for at vurdere populariteten af visse artikler / kampagner.

For yderligere information om hvordan vi bruger dine personlige informationer i relation til Google Analytics, se venligst vores Cookie politik ved at klikke på dette link:[LINK]

Du kan fravælge indsamling af information for sådanne formål her:

http://www.aboutads.info/choices

5. Kommunikation, opdateringer, fundraising

Hvor du har givet passende samtykke vil vi kontakte dig over telefon og e-mail, med målrettet kommunikation for at lade dig vide om vores begivenheder og/eller aktiviteter som vi anser kan være af særlig interesse; om Revolutions arbejde; og for at bede om donationer eller anden støtte.

6. Donationer og andre betalinger

Alle finansielle transaktioner over vores hjemmeside bliver behandlet af enten:

PayPal (Europe) S.à r.l. (“PayPal”), en tredjeparts betalingstjenesteudbyder. Vi anbefaler at du læser PayPal’s persondatapolitik (tilgængelig på https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev) inden du igangsætter transaktioner med os gennem PayPal; eller

Nets/Betalingsservice en tredjeparts betalingstjenesteudbyder. Vi anbefaler at du læser PayPal’s persondatapolitik (tilgængelig på https://www.betalingsservice.dk/Dokumenter_/Documents/Betalingsservice/BS_Persondatapolitik.pdf#search=priva%252A)

Vi overdrager kun din personlige data til PayPal / Nets i det omfang det er nødvendigt for behandling af betalinger og transaktioner som du indgår med os. Vi gemmer ikke dine finansielle oplysninger.

7. Data fra børn

Vi behandler ikke vidende data fra nogen personer der er under 16 år gamle. Hvis vi opdager eller har grund til at antage at du er 15 år eller derunder og vi er i besiddelse af dine personlige informationer, vil vi slette informationerne indenfor en rimelig periode og tilbageholde vores tjenester jævnfør dette.

8. Sikkerhed for og adgang til dine personlige data

Vi gør vores yderste for at sikre at passende og proportionale tekniske og organisatoriske tiltag tages for at forhindre tab, destruktion, misbrug, ændring, uautoriseret visning eller tilgang til dine personlige informationer.

Dine informationer er kun tilgængelige for personale og frivillige med tilstrækkelig træning

Vi kan også bruge agenturer og/eller leverandører til at behandle data på vores vegne. Vi kan også fusionere eller samarbejde med andre organisationer og på den måde overføre og/eller modtage personlige oplysninger.

Vær opmærksom på at visse lande uden for det Europæisk Økonomisk Samarbejdsområde EØS har en lavere standard for beskyttelse af personlige data, inklusiv lavere sikkerhedskrav og færre rettigheder for individer. Vi kan overføre og/eller gennem personlig data indsamlet fra dig til og/eller på en destination uden for EØS. Sådanne personlige data kan blive behandlet af agenturer eller leverandører udenfor EØS. Hvis vi overfører og/eller opbevarer dine personlige data uden for EØS vil vi tage rimelige skridt for at sikre at modtageren gennemfører passende skridt til at beskytte dine personlige data.

Ud over hvad der er specificeret i denne Persondatapolitik vil vi kun videregive dine data med dit informerede samtykke.

9. Dine rettigheder

I tilfælde hvor vi har behov for dit samtykke for at bruge dine personlige oplysninger, har du ret til at trække dette samtykke tilbage til enhver tid. Dette inkluderer retten til at bede os om at stoppe med at bruge din personlige information til personlig markedsføringsformål eller til at blive afmeldt fra vores mailinglister til enhver tid. Du har også følgende rettigheder:

(1) Retten til at blive informeret – du har ret til at blive fortalt hvordan dine personlige informationer vil blive brugt. Denne persondatapolitik og andre politikker og meddelelser der bruges på vores hjemmeside og i vores kommunikation har til hensigt at give dig en klar og gennemsigtig beskrivelse af hvordan dine personlige informationer kan blive brugt.

(2) Retten til adgang – du kan skrive til os og bede om bekræftelse om hvilken information om dig som vi er i besiddelse af og bede om en kopi af den information. Under forudsætning af at vi er sikre på at du har ret til at se den forespurgte information og vi succesfuldt har fastslået din identitet, har vi 30 dage til at efterleve din forespørgsel.

(3) Retten til slettelse – fra den 25. maj 2018 kan du bede os om at slette din personlige information fra vores registre.

(4) Retten til berigtigelse – hvis du mener at vores registre indeholder upræcise personlige informationer, har du ret til at bede om en opdatering af disse.

(5) Retten til at begrænse behandlingen – du har ret til at bede om at behandlingen af dine personlige data begrænses hvis der er uenigheder om den er korrekt eller bruges retmæssigt.

(6) Retten til dataoverførsel – i det omfang som General Data Protection Regulations (“GDPR”) kræver det, hvor vi behandler dine personlige informationer (i) under dit samtykke (ii) på grund af at sådan behandling er nødvendig for gennemførsel af en kontrakt hvori du er part eller for at tage skridt efter din anmodning op til indgåelse af en kontrakt eller (iii) gennem automatiserede midler, kan du bede os overdrage personlig data til dig – eller en anden tjenesteudbyder – i et maskinlæseligt format.

For at bruge disse rettigheder, indsend venligst en beskrivelse af den personlige information det drejer sig om gennem kontaktoplysningerne i sektion 15 herunder. Du kan også framelde dig vores e-maillister ved at sende en tom e-mail til marxist@marxist.dk

I tilfælde hvor vi anser at den information du har givet os som værende utilstrækkelig til at sætte os i stand til at identificere den pågældende personlige information, forbeholder vi os retten til at udbede os (i) personlig identifikation og/eller (ii) yderligere information.

10. Lovlig behandling

Det er os påkrævet at have én eller flere lovlige grunde til at behandle dine personlige informationer. Kun 4 af disse er relevante for os:

Personlig information bliver behandlet på baggrund af en persons samtykke

Personlig information bliver behandlet på baggrund af et kontraktligt forhold

Personlig information bliver behandlet på baggrund af juridiske forpligtelser

Personlig information bliver behandlet på baggrund af legitime interesser

(1) Samtykke

Vi vil bede om dit samtykke til at bruge dine informationer til at sende dig elektronisk kommunikation såsom nyhedsbreve og e-mails der beder om politisk og/eller økonomisk støtte, samt hvis du på noget tidspunkt deler personlig information med os.

(2) Kontraktlige forhold

De fleste af vores interaktioner med sympatisører er frivillige og ikke kontraktmæssige. I visse tilfælde kan det dog være nødvendigt at behandle personlig information så vi kan indgå kontraktlige forhold med folk. For eksempel hvis du abonnerer på én af vores publikationer eller køber merchandise online.

(3) Juridiske forpligtelser

I visse tilfælde er vi forpligtet til at behandle dine personlige informationer, fordi vi er bundet af juridiske forpligtelser. Vi vil kun gøre dette når det er strengt nødvendigt.

(4) Legitime interesser

Den gældende lov tillader at der kan indsamles og bruges personlige informationer hvis det inden for rimelighedens grænser er nødvendigt for vores legitime aktiviteter (så længe brugen er fair, afbalanceret og ikke har unødvendig indvirken på individets rettigheder)

Vi bruger kun denne begrundelse til at behandle dine personlige data i tilfælde hvor det ikke er praktisk eller passende at spørge om samtykke.

Opnåelse af vores mål

Disse inkluderer (men er ikke begrænsede til) promovering af socialistisk politik

Forvaltningspraksis

 • Intern og ekstern revision for sikring af overholdelse af regnskabsmæssige regler og lovgivning.
 • Lovpligtig indberetning

Reklame og generering af indkomst

 • Konventionel direkte markedsførelse og andre former for markedsførsle eller reklame
 • Uopfordrede meddelelser inklusiv kampagner, nyhedsbreve og appeller om økonomisk støtte
 • Analyse, målretning og segmentering for at udvikle og promoverer vores strategi og forbedre effektiviteten af vores kommunikation
 • Personalisering for at skræddersy og forbedre din oplevelse af vores kommunikation

Operationel administration

 • Vedligeholdelse af “suppression files”
 • Databehandling for historisk, videnskabelig eller statiske formål

Rent administrative formål

 • Besvarelse af forespørgsler
 • Levering af bestilte produkter eller information
 • Kommunikation møntet på at administrere eksisterende services inklusiv abonnementer, administration af underskriftsindsamlinger og finansielle transaktioner
 • “Takke-meddelelser” og kvitteringer
 • Vedligeholdelse af sympatisørdatabase og undertrykkelseslister (e-mail suppression lists)

Regnskab og kontrol

 • Behandling af finansielle transaktioner og vedligeholdelse af finansielle kontrolforanstaltninger
 • Forhindring af svindel, misbrug af services eller hvidvaskning
 • Håndhævelse af juridiske krav
 • Rapportering af kriminelle handlinger og efterfølgelse af myndighedspåbud

Når vi bruger din personlige information vil vi vurdere om det er fair og afbalanceret at gøre dette og om det er inden for dine rimelige forventninger. Vi vil balancere dine rettigheder med vores legitime interesser for at sikre at vi bruger dine personlige information på måder der ikke er unødvendigt indgribende eller på andre måder uretfærdige

11. Opbevaring af data

Hvor lang tid hver datakategori vil blive opbevaret vil variere afhængig af hvor lang tid vil skal bruge på at behandle dataene, årsagen til dets indsamling og ifølge lovgivningsmæssige krav. Efter dette tidspunkt vil dataene enten blive slettet eller vi kan opbevare et sikkert anonymiseret register for undersøgelser og analytiske formål

I tilfælde af at du beder os om at stoppe med at sende dig direkte markedsføring/støtteappeller/anden elektronisk kommunikation, vil vi beholde dit navn på vores interne undertrykkelseslister (“supression lists”) for at sikre at du ikke bliver kontaktet igen.

12. Ændringer af politikken

Vi gennemser løbende denne politik og forbeholder os retten til at opdatere den fra tid til anden ved at publicere en opdateret version på vores hjemmeside, ikke mindst på grund af ændringer i den pågældende lovgivning. Vi anbefaler at du løbende holder øje med denne persondatapolitik, for at sikre at du stadig er tilfreds med den. Vi kan også meddele dig om ændringer af vores persondatapolitik via e-mail.

13. Hjemmesider fra tredjepart

Vi linker vores hjemmeside til andre sider. Denne persondatapolitik dækker ikke eksterne hjemmesider og vi er ikke ansvarlige for hverken indhold eller persondata-praksis på disse sider. Vi opfordrer dig til at læse persondatapolitikkerne på alle eksterne hjemmesider du besøger via links på vores hjemmeside.

14. Opdatering af information

Du kan kontrollere den personlige data omhandlende dig som vi er i besiddelse af, og bede os om at opdatere den når det er nødvendigt ved at sende en mail til marxist@marxist.dk

15. Kontakt

Ifølge loven er vi ikke forpligtet til at have en “Data Protection Officer” men vi har en “Data Protection Manager”

Lad os venligst vide hvis du har spørgsmål eller nogen form for bekymringer i forhold til den måde dine data bliver behandlet, ved at sende en e-mail til vores Data Protection Manager over marxist@marxist.dk

Tilbage