Bliv medlem

Derfor skal du være organiseret revolutionær

Igennem historien har vi set arbejdere og unge gå i kamp – i demonstrationer, strejker og revolutionære bevægelser, hvor der sættes spørgsmålstegn ved hele samfundets opbygning. De fleste af disse bevægelser er endt i nederlag – hovedsageligt fordi der har manglet en revolutionær organisation, der kunne kanalisere de enorme frustrationer og energi i en konstruktiv og samlet retning. Den Russiske Revolution sejrede netop på grund af Bolsjevikpartiets tilstedeværelse.

Vi ser allerede nu revolutionære og før-revolutionære bevægelser i resten af verden. Det er et spørgsmål om tid før vi også vil se sådanne i Danmark. De vil opstå uanset om der eksisterer en revolutionært organisation eller ej. Men deres udfald afhænger af hvorvidt vi har formået at bygge en tilstrækkelig stærk organisation, inden bevægelserne bryder ud. Det kan synes som en overvældende opgave. Der er naturligvis ingen garanti for succes – men at lade være med at gøre noget er en garanti for nederlag. Revolutionære Socialisters mål er at lægge grundlaget til et revolutionært parti – og vi har brug for dig.

TO TYPER MEDLEMSKAB

Der findes to slags medlemskaber af RS: A- og B-medlemskab.

A-medlemmer har fulde medlemsrettigheder, udanner sig i marxistisk teori, indgår i organisationens arbejde og bidrager økonomisk. For at blive A-medlem kræver det, at man er enig i organisationens mål og basale ideer, og bidrager aktivt, både finansielt og praktisk. Derfor er det påkrævet for A-medlemskab at man som minimum tager en uformel og afklarende snak med et eksisterende medlem af organisationen. Nogle gange kan man indgå i en læsegruppe for at gå mere i dybden politisk eller, hvis begge parter finder det passende, kan man blive inviteret med til et afdelingsmøde og se om det er noget. OBS: Man behøver ikke at have læst eller vide en masse om marxisme for at blive A-medlem. Det vigtigste er, at det kommende medlem er motiveret for at bygge organisationen og lære. Resten klarer vi i fællesskab. A-medlemmer er aktive i en afdeling (hvor der er en sådan) og i organisationens arbejde. Økonomisk bidrager A-medlemmer med et kontingent der er valgfrit, og som aftales individuelt med den pågældende afdelingskasserer.
Vil du også være med til at bygge en revolutionær marxistisk organisation i Danmark og resten af verden? Så har RS og IMT brug for dig!

Skriv til marxist@marxist.dk eller én af afdelingerne så sætter vi en kaffeaftale op. Og bare rolig: vi gør meget ud af at tage godt imod alle.

B-medlemskab er for de der måske er for travle med arbejde, studier eller familie til at være aktive, men som gerne vil støtte organisationen økonomisk og følge med i dens virke. Hvis du tegner et B-medlemskab på 50, 100 eller 200 kroner om måneden, giver du et meget vigtigt bidrag til RS. RS er 100% økonomiske uafhængig og får hverken støtte fra rigmænd, fonde, stat eller kommuner. Dette er en politisk beslutning. Modsat alle andre politiske organisationer i Danmark er hele vores økonomi baseret på bidrag fra medlemmer og sympatisører.

B-medlemmer modtager organisationens avis Revolution 10 gange om året. Yderligere får man med jævne mellemrum rapporter om organisationens arbejde og bliver inviteret til åbne arrangementer.
Har du ikke mulighed for at være aktiv, men vil alligevel gerne hjælpe RS? Så vælg én af nedenstående støttemedlemskaber.

B-medlemskab – 50 kr/md
Bliv medlem

B-medlemskab – 100 kr/md
Bliv medlem

B-medlemskab – 200 kr/md
Bliv medlem

Tilbage