Skip to content
ROMERRIGET: ET SOCIOØKONOMISK SYSTEMS FALD

ROMERRIGET: ET SOCIOØKONOMISK SYSTEMS FALD

– HISTORISK MATERIALISME PÅ PRØVE

Torsdag d. 12. november kl. 17:00

TILMELD DIG HER

 

Marxister har altid lagt stor vægt på historie. Ikke for historiens egen skyld, men fordi viden om fortiden er essentiel for til at forstå nutiden, og de erfaringer vi kan lære af historien, er magtfulde våben for nutidens revolutionære der kæmper for en bedre fremtid.

Borgerlige og postmodernistiske historikere afviser den marxistiske historieopfattelse. De påstår at historien basalt set er en samling af tilfældige begivenheder, centreret omkring exceptionelle personer, der næsten igennem ren vilje har ændret historiens gang. Mange borgerlige historikere går endda så langt som til at afvise ideen om fremskridt overhovedet, eller at vi kan lærer noget af historien og at den her relevans for os i dag.

Denne tilgang til historie kunne ikke være længere fra den marxistiske, der understreger at  historien drives af love, klassekamp og materielle processer, og at det menneskelige samfund igennem fremskridt går fra simple til mere komplekse samfundsformer, der i højere grad kan tilfredsstille menneskelige behov.

Men menneskets udvikling er ikke en uafbrudt opadgående lige linje, hvor fremgang er en selvfølge. Romerrigets fald indledte en af de mørkeste perioder i Europas historie, hvor civilisation kollapsede og menneskeheden blev kastet århundreder tilbage. Kan marxismen med sin optimistiske fremskridts udsyn forklare denne skelsættende begivenhed? Og hvilken relevans har romerrigets krise og fald for os i dag, hvor kapitalismen befinder sig i sin største krise nogensinde?

 

Det her er det tredje møde i “Kommunismens Skole”: Et revolutionært uddannelsesforløb i marxistisk teori. Skolens møder bliver afholdt over ZOOM og du kan være med ved blot at registrere dig ovenfor.

Tilbage