Skip to content
Arbejderkontrol

I et socialistisk samfund vil hele økonomien styres demokratisk af arbejderklassen, til fordel for menneskeheden.

Ikke et hjul drejer, ikke en pære lyser og ikke en telefon ringer, uden arbejderklassens tilladelse. Men under kapitalismen, er produktionsmidlerne den herskende klasses private ejendom: de ejer maskinerne, værkerne og fabrikkerne. Arbejderne har ingen ret til hverken midlerne eller produktet af deres arbejde, og de har intet andet valg end at arbejde for at overleve. Hele denne process er ikke planlagt efter social nødvendighed, men opererer i stedet anarkisk for at maksimere profitten for kapitalisterne.

Der findes nogle historiske eksempler på, at arbejderne har smidt chefen på porten og lagt deres arbejdsplads under demokratisk kontrol. Gennem denne proces opdager de, at de parasitiske kapitalister er fuldkommen unødvendige. Arbejderne ved selv hvordan deres egne industrier skal køres, og er grundlaget for al værdi skabt i samfundet. I et socialistisk samfund, vil hele økonomien styres demokratisk af arbejderklassen, til fordel for menneskeheden.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage