Skip to content
Arbejderkontrol

I et socialistisk samfund vil hele økonomien styres demokratisk af arbejderklassen, til fordel for menneskeheden.

Ikke et hjul drejer, ikke en pære lyser og ikke en telefon ringer, uden arbejderklassens tilladelse. Men under kapitalismen er produktionsmidlerne den herskende klasses private ejendom: de ejer maskinerne og fabrikkerne. Arbejderne har ingen ret til hverken midlerne eller til produktet af deres arbejde, og de har intet andet valg end at arbejde for at overleve. Denne proces er ikke planlagt efter social nødvendighed, men opererer i stedet anarkisk for at maksimere profitten for kapitalisterne.

Der findes nogle historiske eksempler på, at arbejderne har smidt chefen på porten og underlagt deres arbejdsplads demokratisk kontrol. Gennem denne proces opdager de, at de parasitiske kapitalister er fuldkommen unødvendige. Arbejderne har allerede den nødvendige viden til at køre produktionen, og de er grundlaget for al værdi skabt i samfundet. I et socialistisk samfund vil hele økonomien ledes demokratisk af arbejderklassen til fordel for menneskeheden.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage