Skip to content

Dialektisk materialisme

Dialektisk materialisme er marxismens metode eller filosofi. Vi må bestræbe os på at forstå samfundets og naturens love, for at forandre dem.

Enhver politisk bevægelse, parti eller holdning baserer sig, bevidst eller ubevidst, på en filosofi eller verdenssyn. Marxismen mål er en radikal ændring af samfundet, og kræver derfor et klart, dybdegående og systemisk sæt filosofiske principper.

Den dialektiske materialismes idéer, baseret på de bedste traditioner indenfor filosofien, er ikke et uforanderligt dogme, men derimod et værktøj til at analysere verden på materialistisk og videnskabelig basis. Materialismens grundlæggende idéer er: alt der eksisterer er materielt og er i en proces af konstant forandring.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage