Skip to content

Dialektisk Materialisme

Dialektisk materialisme er marxismens metode eller filosofi. Vi må bestræbe os på at forstå samfundets og naturens love, for at forandre dem.

Dialektisk materialisme er marxismens metode eller filosofi. Enhver politisk bevægelse, parti eller holdning baserer sig, bevidst eller ubevidst, på en filosofi eller verdenssyn. Marxismen mål er en radikal ændring af samfundet, og kræver derfor et klart, dybdegående og systemisk sæt filosofiske principper.

Den dialektiske materialismes idéer, baseret på de bedste traditioner indenfor filosofien, er ikke en uforanderlig dogme, men derimod et værktøj til at analysere verden på materialistisk og videnskabelig basis. Materialismens grundlæggende idéer er: alt der eksisterer er materielt og er lavet af materie/stof, den materie/det stof er i en process af konstant forandring, og al materie/stof er forbundet, indbyrdes afhængigt og påvirkes indbyrdes.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger

Hvad er marxisme? [Køb bog]

Karl Marx, Friedrich Engels, V. Lenin, Leon Trotskij

Anti-Dürhing

Friedrich Engels

Lyd og video
Tilbage