Skip to content
Historisk materialisme

Historisk materialisme er den generelle teori, der forklarer hvorfor samfundet udvikler sig som det gør. Ethvert socialt system har sine bevægelseslove.

Marxismen analyserer de skjulte mekanismer der ligger bag udviklingen af samfundet gennem menneskets historie, fra de tidligste stammesamfund frem til idag. Metoden som marxismen anvender til at forstå denne snoede vej, kaldes den materialistiske historieopfattelse. 

Denne videnskabelige metode tillader os at forstå historien, ikke som en række usammenhængende og uforudsigelige hændelser, men i stedet som del af en klart forståelig og sammenhængende process. Det er en række af handlinger og reaktioner der dækker over politik, økonomi og et helt spektrum af social udvikling.

At blotlægge det komplekse dialektiske forhold mellem disse fænomener, er den historiske materialismes formål.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger

Det kommunistiske manifest [Køb bog]

Karl Marx & Friedrich Engels

Hvad er marxisme? [Køb bog]

Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin & Leon Trotskij

Lyd og video
Tilbage