Skip to content
Identitet & Undertrykkelse

Marxister modsætter sig al undertrykkelse og fordom, og kæmper for befrielse og mod diskrimination. Dette hører uløseligt sammen med kampen for socialisme. 

For marxister hører kampen mod undertrykkelse uløseligt sammen med klassekampen. Vi anerkender, at forskellige grupper i samfundet, lider under forskellige former for undertrykkelse. Disse former for undertrykkelse, har rod i klassesamfundet selv. Det kapitalistiske samfund er gennemsyret af racisme, sexisme, homofobi og transfobi. Historisk materialisme, en marxistisk metode, gør det muligt for os, at spore oprindelsen af disse idéer, se hvordan de har udviklet sig historisk og hvilken rolle de spiller i samfundet i dag.

Undertrykkelse er ikke indbygget i vores DNA, ej heller er det naturligt for os. Systemisk undertrykkelse af specifikke grupper, var ikke muligt før staten og klassesamfundets oprindelse. Undertrykkelse og diskrimination medvirker til at opretholde disse, og understøtter den herskende klasses position i samfundet. I det moderne samfund, er segregation, vold mod kvinder og andre former for undertrykkelse, måder hvorpå arbejderklassen splittes, holdes afmagtet og er mindre i stand til at organisere sig mod sin fælles udbytter – kapitalistklassen.

Den eneste måde at bekæmpe dette på, er ved at forene arbejdere i alle nationer, af alle racer, køn og seksualiteter langs klasselinjer. Sådan sikrer vi den fulde frigørelse af menneskeheden. 

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage