Skip to content
Identitet & undertrykkelse

Marxister bekæmper undertrykkelse og alle former for diskrimination, og kæmper for menneskelighedens befrielse. Det hænger uløseligt sammen med kampen for socialisme. 

For marxister hører kampen mod undertrykkelse uløseligt sammen med klassekampen. Vi anerkender, at forskellige grupper i samfundet, lider under forskellige former for undertrykkelse. Disse former for undertrykkelse, har rod i klassesamfundet selv. Det kapitalistiske samfund er gennemsyret af racisme, sexisme, homofobi og transfobi. Den marxistisk metode, historisk materialisme, gør det muligt for os, at spore oprindelsen af disse idéer, se hvordan de har udviklet sig historisk og hvilken rolle de spiller i samfundet i dag.

Undertrykkelse er ikke indbygget i vores DNA, ej heller er det naturligt for os. Systemisk angreb på specifikke grupper, opstod med staten og klassesamfundets oprindelse. Undertrykkelse og diskrimination er med til at opretholde den herskende klasses position. I det moderne samfund, er segregation, vold mod kvinder og andre former for undertrykkelse, måder hvorpå arbejderklassen splittes, holdes i afmagt og er mindre i stand til at organisere sig mod sin fælles udbytter – kapitalistklassen.

Den eneste måde at bekæmpe dette på, er ved at forene arbejdere i alle nationer, af alle racer, køn og seksualiteter langs klasselinjer. Sådan sikrer vi menneskehedens fulde frigørelse. 

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage