Skip to content
Imperialisme og krig

Krige sætter kapitalismens blindgyde på spidsen. Så længe profitmotivet eksisterer, vil der blive udkæmpet krige om markeder og indflydelse.

Clausewitz, den tyske militærteoretiker, sagde, at “krig er blot en forlængelse af politik gennem andre midler”. Dette citat skærer ind til benet. Krig er blot en forlængelse af kampen mellem nationer og klasser gennem andre midler, og kampen mellem nationer er blot en forlængelse af konkurrencen mellem multinationale virksomheder. 

Kapitalismen er gennemsyret af krig. I konstant kamp over de profitter de har udvundet fra arbejderklassens arbejdskraft, indgår de imperialistiske magter i væbnet konflikt med hinanden. Den amerikanske imperialismes fuldkomne magt gør, at åben konflikt mellem de imperialistiske magter ikke finder sted i dag. Men det betyder dog ikke, at vi slipper for krige, der har enorme konsekvenser og menneskelige omkostninger.

Så længe kapitalisme findes, vil væbnet konflikt findes. Den Anden Internationale udtalte, i deres berømte Stuttgart resolution, at krisen forårsaget af krigen, skulle bruges til at fremme den socialistiske revolution. Dette er stadig marxisters indstilling den dag i dag. Vi kæmper mod imperialistiske krige, men vi ved, at den eneste måde at befri menneskeheden for krigens lidelser en gang for alle, er at vælte det kapitalistiske system.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage