Skip to content
Derfor marxisme

De ideer og teorier, som man undervises i i skolen, og som man præsenteres for i mainstream medier, er ideer, der er designet til at forsvare status quo. Andet kan man heller ikke forvente. Som Marx sagde, er ”de herskende ideer i et samfund den herskende klasses ideer.” Enten gennem et direkte forsvar for kapitalismen eller ved en ”kritisk” vinkel, der dog stadig holder sig inden for systemets rammer. De forklarer intet og kan endnu mindre bruges som en guide til revolutionær handling.

Marxisme er en metode til at analysere de underliggende love, som behersker naturen og samfundet. Ved at studere de love kan vi ikke bare opnå en forståelse af samfundet, men også de revolutionæres rolle og opgaver. Det er nødvendigt at undersøge, hvordan samfundet hænger sammen for at forstå, hvor vi er på vej hen, og hvad de logiske næste skridt kan være.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Lyd og video

Hvad er kommunisme? [Podcast]

Rasmus Jeppesen & Andreas Nørgård

Tilbage