Skip to content
Klima

Kapitalismen med dens umættelige jagt på profit, er ansvarlig for miljøets ødelæggelse. Vi må kæmpe for socialisme, for en rationelt planlagt økonomi, i menneskets og planetens interesse.

Klimaforandringer er ikke længere blot et fremtidigt problem. Allerede nu ser vi, hvordan orkaner bliver mere ødelæggende, skovene brænder og mennesker dør som følge af hedebølger, tørke, oversvømmelser og sult. Ekstreme vejrforhold er blevet normen, ikke undtagelsen.

Havene bliver forurenet af plastik og kemisk affald, der dræber fisk og andet liv i havet. Grundvandet drænes og forurenes, hvilket leder til mangel på den mest essentielle ressource. Hvert år udryddes nye arter pga. denne smadring af økosystemer.

Vi må handle nu. En drastisk reducering af udledninger og forurening er nødvendig. Men løsningen ligger ikke i de moralistiske “livsstilsændringer” eller “bæredygtigt” forbrug. Kapitalisterne og deres politiske repræsentanter er ude af stand til at gennemføre de radikale ændringer der kræves. Arbejderklassen må overtage de store selskaber og monopolers værdier og ejendom, og styre dem demokratisk.

I et socialistisk samfund, vil vi kunne styre produktionen demokratisk og bæredygtigt, og på den måde forbedre levestandarden for arbejdere i harmoni med planeten. Kampen mod klimaforandringer og kampen for socialisme, er i sidste ende den samme kamp.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Lyd og video
Tilbage