Skip to content
Marxistisk økonomi

Marxistisk økonomi er studiet af de love der er grundlæggende for det kapitalistiske samfund, og det tillader os at forstå hvorfor kapitalismen konstant kommer i krise.

Det økonomiske system, vi lever under i dag, er kapitalisme: baseret på konkurrence, privat ejerskab til produktionsmidlerne og produktion for profit. Med sin store samling af økonomiske skrifter – herunder de tre bind af Kapitalen – fjernede Karl Marx mystikken omkring kapitalismen og afslørede og forklarede dens indre processer, love og iboende modsætninger.

Marx byggede videre på arbejdet fra sine ‘klassiske’ forgængere – især de britiske økonomer Adam Smith og David Ricardo. Disse oplysningstænkere havde forsøgt at undersøge kapitalismen på et videnskabeligt grundlag. Derved kom de frem til ideen om, at arbejdskraft var kilden til al ny værdi i samfundet. Ved at udvikle denne ‘arbejdsværditeori’ kunne Marx forklare den gåde, der var undsluppet de klassiske økonomer: profiten. Kort sagt, kapitalisternes overskud opnås fra arbejdernes ulønnede arbejde.

Til gengæld førte denne kendsgerning Marx til en endnu mere knusende konklusion: at det kapitalistiske system af natur er tilbøjelig til periodisk overproduktionskriser, da produktivkræfterne støder imod markedets snævre grænser. Dette er den situation, vi befinder os i i dag. Bevæbnet med marxismens ideer kan vi se, at der ikke er nogen vej ud af denne krise inden for kapitalismens rammer. Den eneste løsning er socialistisk revolution.

 

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger

Hvad er marxisme? [Køb bog]

Karl Marx, Friedrich Engels, Vladimir Lenin, Leon Trotskij

Kapitalen

Karl Marx

Capital reading guide

Adam Booth & Rob Sewell

Lyd og video
Tilbage