Skip to content
Marxistisk Økonomi

Marxistisk økonomi er studiet af de love der er grundlæggende for det kapitalistiske samfund, og det tillader os at forstå hvorfor kapitalismen konstant er i krise.

Det økonomiske system, vi lever under i dag, er kapitalisme: baseret på konkurrence, privat ejerskab og produktion for profit. Med sin store samling af økonomiske skrifter – herunder de tre bind af Das Kapital – fjernede Karl Marx mystikken omkring kapitalismen og afslørede og forklarede dens indre processer, opstående love og iboende modsætninger.

Marx byggede videre på arbejdet fra sine ‘klassiske’ forgængere – især de britiske økonomer Adam Smith og David Ricardo. Disse oplysningstænkere havde forsøgt at undersøge kapitalismen på et videnskabeligt grundlag. Derved ramte de tanken om, at arbejdskraft var kilden til al ny værdi i samfundet. Ved at udvikle denne ‘arbejdsværditeori’’ kunne Marx forklare en gåde, der havde unddraget de klassiske økonomer: profitens. Kort sagt, kapitalisternes overskud opnås fra arbejdernes ulønnede arbejde.

Til gengæld førte denne kendsgerning Marx til en endnu mere knusende konklusion: at det kapitalistiske system af natur er tilbøjelig til periodisk overproduktionskrise, da produktionskræfterne styrter mod markedets snævre grænser. Dette er det billede, vi befinder os i i dag. Bevæbnet med marxismens ideer kan vi se, at der ikke er nogen vej ud af denne krise inden for kapitalismens rammer. Den eneste løsning er socialistisk revolution.

 

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger

Hvad er marxisme? [Køb bog]

Karl Marx, Friedrich Engels, V. Lenin, Leon Trotskij

Kapitalen

Karl Marx

Capital Reading Guide

Adam Booth & Rob Sewell

Lyd og video
Tilbage