Skip to content
Revolutionær strategi og bolsjevisme

Vores mål er at sprede marxismens ideer blandt arbejdere og unge på en organiseret måde. Vi må studere arbejderklassens historie og traditioner.

Revolutionære Socialister er en revolutionær organisation som er tilknyttet den Internationale Marxistiske Tendens, for at kæmpe for en verdensrevolution. Vores mål er at sprede de marxistiske ideer blandt arbejdere og unge på en organiseret måde. Kun arbejderklassen har muligheden for at ændre samfundet grundlæggende, på grund af den centrale rolle de spiller i produktionen og deres interesse i at etablere socialisme.

Vi skal imidlertid nøje studere arbejderklassens historie og traditioner, for at marxistiske ideer kan forbinde dem. Der er alt for mange grupper, der simpelthen erklærer sig som arbejderklassens fortrop og har en afvisende holdning til dens virkelige traditioner.

I dette afsnit vil læsere finde en række artikler, der forklarer vores holdning til klassekampen i Storbritannien; nøglepunkterne i arbejderklassens historie og de erfaringer, der kan drages af dem; og marxisternes strategi i forhold til massernes bevægelser.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage