Skip to content
Sovjetunionen og stalinisme

Den Russiske Revolution er for marxister den største begivenhed i verdenshistorien. Studiet af denne, og forståelsen af dens degenerering til et stalinistisk diktatur, er essentiel.

Sovjetunionen opnåede meget hvad angår økonomisk udvikling og sociale fremskridt, taget i betragtning af den tilbagestående økonomi, den arvede fra fortiden. Men i sidste ende fejlede sovjet og kollapsede. Var det fordi, at socialisme ikke kan virke?

Her er en række artikler, der omhandler, hvad den russiske revolution egentlig var, dens efterfølgende degenerering, Trotskijs og Venstreoppositionens rolle i bekæmpelsen af det fremskridende stalinistiske bureaukrati; og vi besvarer også de mange fordrejninger og bagvaskelser fra borgerlige historikere, der forsøger at skildre stalinismen som det uundgåelige resultat af Lenins ideer.

Se vores specielt dedikerede websted om den russiske revolution i 1917, In Defence of October, med grundigt materiale – herunder artikler og videoer – om alle aspekter af dette centrale punkt i menneskets historie.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage