Skip to content
Staten

Staten er ikke neutral. Vi må forstå statens sande natur ved at behandle den historisk – observere dens opstandelse, stigning og dens endelige fald.

Politiske uroligheder er i færd med at afsløre det kapitalistiske systems mest intime og hemmelige indre virke. Alle de værktøjer der er blevet designet og perfektioneret gennem århundreder, til at påtvinge og bevare et lille mindretal af uhyre rige kapitalisters magt over det store flertal, bliver lagt for dagen.

Det primære værktøj for at opnå dette er staten, som ganske enkelt kan defineres som “væbnede styrker” der er ansat til at forsvare den herskende klasses ejendom. Dette indbefatter både undertrykkende styrker som hæren og politiet, men også domstolene og retsvæsenet.

Revolution er nu tilbage på programmet på verdensplan. Vi er vidne til radikaliseringen af klassekampen og de første forsøg på, fra ungdommens og arbejdeklassens side, at afskaffe dette undertrykkende styre. I denne sammenhæng er en korrekt forståelse af staten af afgørende betydning. Millioner af mennesker begynder gennem deres egne erfaringer at forstå, at den kapitalistiske stat og dens undertrykkende kræfter står i vejen for ethvert forsøg på at udfordre kapitalisternes dominerende stilling i samfundet og ændre det.

Hvordan opstod staten historisk til at starte med? Har den altid eksisteret? Hvad er dens funktion? Hvad er det borgerlige demokrati og det kapitalistiske styres natur? Kan den eksisterende borgerlige stat bruges af de udbyttede klasser til transformere samfundet og gennemføre revolutionær forandring? Kan politisk magt til arbejderklassen opnås bare gennem valgmæssige midler? Kan staten afskaffes eller styrtes og hvilken type organisering bør menneskeheden stræbe efter når kapitalismen er væltet?

Kun et nøjagtigt studie af Marxistisk teori kan tilbyde svar på disse spørgsmål.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage