Skip to content
Videnskab og teknologi

Udviklingen af videnskab og teknologi bliver holdt tilbage af kapitalismen – af privat ejerskab og og jagten på profit. Kun de marxistiske ideer – videnskabelig socialisme – kan tilbyde en vej frem.

Marxister søger at forstå de love, der styrer samfundet, med det mål at kunne gennemføre revolutionære forandringer, på samme måde som naturvidenskabsfolk søger at afdække naturens love, med det mål at kunne mestre naturen. Det var i denne forstand at Marx og Engels refererede til deres idéer som “videnskabelig socialisme”.

Nøglen til den marxistiske metode er den dialektiske materialistiske filosofi. Marx’ livslange samarbejdspartner, Engels, beskrev denne filosofi som “den mest alment gældende lov for naturens bevægelse, samfundet og menneskelig tanke”. I sin essens er denne filosofi en forandringens filosofi, som igen og igen bekræftes af den moderne videnskabs nyeste opdagelser.

I dag truer kapitalismens fordærv videnskaben fra flere vinkler. Besparelser inden for forskningsstøtte og en øget brug af midlertidig arbejdskraft er i færd med at nedbryde videnskaben. Samtidig finansierer kapitalistklassen alskens obskure bevægelser. Det har blandt det kapitalistisk samfunds intellektuelle top ført til en genopståen af mystiske og idealistiske tendenser, der bliver iklædt ‘videnskabeligt lydende’ gevandter. Ved opståelsen af den kapitalistiske epoke var videnskaben en essentiel slagmark i kampen mod levnene fra den feudale tid. Dette er endnu mere sandt i dag og alle revolutionære bør fatte interesse for denne kamp.

Introducerende tekster
Dybdegående analyser
Klassikere og bøger
Lyd og video
Tilbage