Vores kongresser

Hvert år holder RS kongres, som er organisationens højeste myndighed. Kongressen starter altid med en diskussion af den internationale situation, fordi den ligger grundlaget for situationen i Danmark. Her diskuteres også perspektivet for klassekampen i Danmark og derudfra hvilke opgaver, der rejser for organisationen. Kongressen vedtager en række dokumenter, der lægger grundlaget for det næste års arbejde. I modsætning til i de reformistiske organisationer er det kongressens formål at diskutere de grundlæggende spørgsmål: hvad er situationen i klassekampen og hvilke skridt skal vi tage for at bygge den stærkest mulige revolutionære organisation med det formål at kunne så i spidsen for en socialistisk revolution.

Find RS’ dokumenter her.

I perioden op til kongressen diskuteres dokumenterne i afdelingerne, der vedtager ændringsforslag og vælger delegerede. De delegerede har stemmeret på kongressen, men alle medlemmer kan deltage med taleret.

Tilbage