Skip to content

Vores kongresser

Hvert år holder RS kongres, som er organisationens højeste myndighed. Kongressen starter altid med en diskussion af den internationale situation, fordi den ligger grundlaget for situationen i Danmark. Her diskuteres også perspektivet for klassekampen i Danmark og derudfra hvilke opgaver, der rejser for organisationen. Kongressen vedtager en række dokumenter, der lægger grundlaget for det næste års arbejde. I modsætning til i de reformistiske organisationer er det kongressens formål at diskutere de grundlæggende spørgsmål: hvad er situationen i klassekampen og hvilke skridt skal vi tage for at bygge den stærkest mulige revolutionære organisation med det formål at kunne så i spidsen for en socialistisk revolution.

Find RS’ dokumenter her.

I perioden op til kongressen diskuteres dokumenterne i afdelingerne, der vedtager ændringsforslag og vælger delegerede. De delegerede har stemmeret på kongressen, men alle medlemmer kan deltage med taleret.

Tilbage