Skip to content

Vores historie

Revolutionære Socialister og den Internationale Marxistiske Tendens (IMT) har rødder helt tilbage til Første Internationale, der blev dannet af bl.a. Marx og Engels for at organisere arbejderklassen internationalt for at omstyrte kapitalismen og kæmpe for en socialistisk revolution og et kommunistisk samfund. Vi bygger på ideerne fra Marx, Engels, Lenin, Trotskij, som stod i spidsen for den russiske revolution, og Ted Grant, der stiftede den britiske organisation the Militant Tendency. Militant udsprang af Fjerde Internationale, og bekæmpede bl.a. den stalinistiske degenerering i sovjetunionen, og blev én af de mest succesfulde revolutionære organisationer siden Trotskijs Venstreopposition og spredte sig senere over hele verden, som IMT, herunder til Danmark. I Danmark startede organisationen under navnet Socialisten i 1979, siden Socialistisk Standpunkt fra 2001 til april 2014, hvorefter organisationen relancerede sig under navnet Revolutionære Socialister med bladet Revolution.

I afsnittene herunder er der en række artikler der giver en grundig baggrundsviden om Revolutionære Socialisters og IMT’s historie.

Den Internationale Marxistiske Tendens

Den revolutionære internationalismes historie.

Revolutionære Socialister

Revolutionære Socialisters historie.

Ted Grant

Ted Grant, 1913-2006.

Fjerde Internationale

Internationalens Program (kommer snart).

Fjerde Internationales historie (kommer snart).

Baggrunden for Fjerde Internationales kollaps (kommer snart).

Tilbage